S Job institutem společně

Kdo jsem:

Jsem Stanislava (Stáňa)

Vím, co chci a postupně si plním své sny. Mám ráda svůj život, své přátele a ráda spolupracuji s obchodními partnery. Co bych o sobě více řekla?

Jsem velmi optimistický člověk, který je rád v kontaktu s lidmi. Preferuji odlišnost. Lidskou odlišnost, která utváří individualitu sobě samé.

Někdy jsme až příliš často zvyklí spoléhat na externí autority, šablony života, chování jak máme žít, pracovat, odpočívat. Ovlivňuje nás dnešní zrychlená doba, snaha se někomu vyrovnat. Jsme svědky předepsaných scénářů, očekávaného chování, dress code, úspěchu.

Naopak neúspěch, pozastavení a ohlédnutí se – není akceptováno. Čas je všechno. Když se narodí nový človíček, je malý, velký, tlustý či hubený. A všem se líbí. Hrdí rodičové se nemohou nasytit kocháním vlastního novorozence. Každý nově narozený člověk je jiný a přesto krásný. Životem se tato jinakost ztrácí a přejeme si být stejně šťastní nebo žít podobné životy. Možná daň současnosti.

Vystudovala jsem andragogiku – výchova a vzdělávání dospělého člověka, poměrně nový obor, který si mě okamžitě získal. Později jsme se specializovala nejen na oblast vzdělávání, ale i na řízení lidských zdrojů. Své vzdělání v tomto oboru jsem si prohloubila i studiem MBA. 

Co je Váš cíl? 

V současnosti se zabývám osobnostním rozvojem, organizační kulturou, skloubení rodinného života s prací a dalšími moderními trendy uplatňovanými v řízení lidí v organizaci. Můj cíl je naprosto obyčejný – vědět a umět předávat dál …

Proč? 

Všechny znalosti i dovednosti z praxe předávám svým posluchačům, a jelikož jsem ještě primárně pořád duší zdravotník, doplňuji svoje kurzy a přednášky informacemi o zdravém životním stylu, neboť pokud je člověk po stránce duševní či somatické v dysbalanci , nemůže se posunout dál a stagnuje. Vytváří se nespokojenost, která ovlivňuje člověka v osobním i pracovním životě. Tyto negativní emoce mohou být podvědomě a neúmyslně předávány dál a ve firmě se zpravidla objevují nedobré vztahy, manipulativní chování a další věci, které zapříčiňují nezdravou atmosféru.

Moje krédo je především v prevenci a vzdělávání, neboť učící se člověk, učící se organizace je motorem pro prosperitu v přítomnosti ale i v budoucnosti.

Čím jste přínosem? 

Svým neutuchajícím optimismem, chutí vzdělávat, motivovat ostatní.

Od mládí se pohybuji v pomáhajících oblastech i jako zdravotní sestra. Profese mě zavedla k práci, kde probíhalo zrození nového života až do přesného protipólu tam, kde lidský život končí. Byla jsem přítomna krásným, šťastným okamžikům, ale i chvil plných bolesti a zoufání. Práce zdravotníka je ve velmi náročná a naučila mě vnímat nejen cenu lidského bytí, ale především nebrat nikomu naději, a to v osobním i pracovním životě.

Proč Job Institut? 

Moderní, energická společnost a entuziasmus lidí v ní. Smysl celé organizace, která seskupuje určité osoby tak, aby vykonávaly produktivní činnosti, odpovídající jejím cílům či účelu.

Pomoc jak a v čem? 

Nasměrování lidí v různých organizacích, najít správný směr, aby byli spokojeni pracovníci i zaměstnavatelé a firma prosperovala. Hlavním úkolem je optimální využívání potenciálu lidí a investic prostřednictvím vedení lidí tak, aby docházelo k pracovní spokojenosti a motivaci pracovníků a zároveň k jejich rozvoji.

Co mě čeká!… 

Jedním slovem vzdělávání. Moje vzdělávání!. Sledování aktuálních a nových trendů v andragogice, absolvování dvouletého výcviku koučinku a supervize, abych i já mohla předávat nové znalosti a zkušenosti svým posluchačům a klientům.

A také odpočinek, který je ničím nenahraditelný. Výlety za sluníčkem, do přírody a přečíst si nějakou hezkou knížku. Relaxovat a umět odpočívat. Bez toho člověk nenajde pomyslnou pohodu a úplně obyčejnou věc: mít se rád!

S Job institutem společně:

Nabídnout firmám novější pohled na řízení lidí. Moderní firma je sít vzájemně propojených vztahů lidských, ekonomických i materiálních. Lidé patří k největšímu potenciálu, ale současně nejsou vlastněni organizací, na což někteří majitelé firem zapomínají. Je třeba pracovníky řídit tak, aby se ukázala cesta k uspokojení vlastní potřeby být úspěšný.